Flønbakkan Gnr: 7 Bnr: 22 Adresse: Gjørasmoen 19

 

Litt Historie:

Frem til  krigens slutt var dette huset ett lite tømmerhus. Se bildet nedenfor

Beskrivelse: flonbakken 19301.jpg

Bilde 1 Flønbakkan rundt 1920, med Ellen til venstre

Dette var opprinnelig et hus som Marit Hjelle, kjøpte på Gravem og fikk satt opp her. Marit var søster til Gammel-Ellen, oldemor vår. Hit flyttet Marit, sammen med mor si en gang mellom 1910 og 1913.

I 1910 bodde Marit og Dordi i skolestua, og i 1913 døde Dordi her på Flønbakko..

Senere bodde også Ellen her. Ho døde i 1940.

Kristine Bruset, naboen, fortalte meg, at ho og mor hennes satt att med kjøkkenbordet en dag og så at Ellen holdt på å vaske forkleet sitt. Da Ellen skulle bortpå snora og henge det opp kanta ho og brakk foten. Ho ble da sengeliggende, og Kristine husket at Besta Rata var da oppover og stelte ho. Ellen døde en stund senere. Dette var i det herrens år 1940.

Huset her ble konfiskert av tyskerne og Marit måtte flytte til Besta i Ratet. Der døde ho i 1946.

Da besta ble gammel og trengte hjelp flytta ho til Flønbakkan og døde på stueloftet her..

 

Her gikk veien til fjellgardene like fobi huset, og ferjeleiet over Driva var like nedenfor. Min oldemor Ellen, var den siste som bodde i dette huset. Det var trolig ingen eller muligens en enkel jordkjeller for poteter. Vatn ble båret ifra ett oppkom nedenfor bakken mot vest.

Plasseringen er trygg med hensyn til flom og ras. Grunnen består av grov elva aur (grus og stein)

Renovering ca 1948

Etter krigen overtok mine foreldre huset og renoverte det opp til datidens standard.  Se bildet nedenfor

Beskrivelse: Flonbakken 1950 - 19551.jpg

Bilde 2 Fønbakkan rundt 1958

Huset er på ca 60 kvm, taket er bølgeblikk smurt med flere lag sinkmaling. Senere ble taket malt svart, og i 2010 ble nytt tak lagt med decra.

Isolasjon var meget mangelfull, det ble brukt en del kutterspon, senere ble det forsøkt med å sprøyte inn isolasjon, men denne klumpet seg og gjorde heller liten nytte. Restene av tømmerhuset ble også kledd inn og fungerte som ”isolasjon” i deler av huset. Her var det store huller etter vinduer og lignende som ikke ble fylt. Dette gjorde at den delen med tømmer ble den kaldeste.

Nye kjellere ble laget, med tjukke murer av mørtel og mye stein. Noen steder var det støpt inn ”fibermatter” av ubestemmelig opprinnelse og type.

Stuen mot vest fikk ikke kjeller under seg, der er det ringmur, som nesten ikke går under bakken.

Bildet nedenfor viser løsning for kjeller, men rommene er de samm den dag i dag..

I vaskekjeller var det også vedovn for baking  (stekeplate) og  storgryte for klesvask. Resten av kjellerne var brukt til matoppbevaring og liknende.

Vannpumpe ble plassert nedenfor bakke mot vest, og trykktank sto der det er fryser i dag

Veggene var ubehandlet betong.

 

Beskrivelse: kjellerplangml.jpg

Figur 1 eksisterende plan kjeller

Uthus ble bygget mot vest, av materialer fra rivningen av tysk-brakkene. I uthuset ble det holdt både høns og en gris I dag benyttes dette huset for lagring av ved og materialer.

Beskrivelse: 4a1.jpg

Bilde 3 Uthus

Veien ble i denne epoken flyttet fra vest og sør av hust til dagens trase, i noenlunde rett trase fra ”nye”butikken på Gjøra til ”nye” Nisja bru. Veien kom da øst for Flønbakkan.

I 1973 overtok vi 4 søsken huset, etter at mor var død og far var blitt varig syk.

I denne perioden var det bolig for flere familier til forskjellig tider.

I 1986 overtok jeg (Hallgeir) Flønbakkan alene.

Huset ble brukt til fast bolig i en periode av en nevø av meg. Jeg benyttet huset flittig som fritidsbolig.

Det ble på anmodning fra Sunndal Kommune kjøpt tilleggs grunn gnr. 7, bnr. 58, for å kunne bygge garasje mot vest, samt noen justeringer av tomten ellers.

Plen ble anrettet med jord fra Sagtrøa, levert av Stein Kåre Nisja, hvor grunnen ble byttet fra Sandlykkjan til Nisja.

 

Beskrivelse: gnr7bnr22situasjon2.jpg

Figur 2 Situasjonskart

 

Renovering startet 1991

 

Beskrivelse: etasje1medtommer.jpg

Figur 3 plantegning, hvor tømmer er funnet i vegg er merket blått

I 1991 startet en renovering av huset, hvor hovedprinsippene var:

1.      Isolere og skape ett varmere hus. Dette ble gjort ved å lekte ut 5 cm utvendig og legge inn isolasjon. Bytte utvendig bordkledning. Eksisterende bordkledning hadde vært på huset i 50år, men var like fin.  Innerbordene lå helt inntil papp (vindsperre). Samme teknikk ble benyttet med ny bordkledning.

2.      Nye moderne 2 lags vinduer  over det hele. Disse ble levert av Oppdal Trevarefabrikk (KvistLars). Disse ser ut til å være av god kvalitet.

3.      Nytt  moderne kjøkken, med kjøkkenpeis.

4.      Nytt moderne bad

5.      Alle røropplegg ble erstattet med nye.

6.      Alt elektrisk opplegg ble byttet.

7.      Kjeller fikk innvendig ”knortepapp” mot yttervegger, med 5 cm isolasjon. Kjellergulv fikk 5 cm isolasjon. Sponplater og belegg på alle kjellergulv, som gir en takhøyde på 182 cm. Enkel panel på alle vegger.  Sluk i vaskekjeller er beholdt, med avrenning til kumme utenfor huset. Sluk er ikke benyttet, slik at jernrørene trolig er grodd igjen.

8.      Åpnet huset mot sør, vha 2 verandadører fra 1. Etg, en i hver stue, samt en dør mot veranda i 2. Etg, utifra soverom mot sør.

9.      Panelte stue mot vest, kjøkken og taket i stue mot øst.

10.  Slipte, lakkerte og malte gulv.

11.  Malte vegger og tak i kjøkken, stue mot øst, gang oppe og nede, samt malte tak i stue mot vest.

12.  Veranda i første etg er på ca. 45 kvm, og bygget med støpt ringmur, og betongplate. Veranda i 2. Etg er like bred som soverommet, og hviler på to stk stolper, som er 2 furuer, hugget på idrettsplassen. Disse stolpene er grove, for at huset ikke skal virke som ett insekt.

13.  Mørkeloft ble isolert, men ikke fullstendig, da det ble vel 2 meter midt etter huset som var tilgjengelig.

14.  Installerte inspeksjonsluke til mørkloft, ved pipe.

15.  Lagde kleskap til loftsgangen

16.  La panel på 2 loft, soverom mot sør og soverom mot øst.

17.  I senere tid ble gulvet i stue mot vest revet helt opp (uten kjeller), og nytt stubbgulv og skikkelig isolasjon ble lagt, varmekabler og parkett.

18.  Varmepumpe montert

19.  Dobbel garasje bygget, isolert 1. Etg, med tregips plater innvendig. Kaldt loft benyttes som lager.

 

Beskrivelse: floen2009bildesorx.jpg

Bilde 4 fasade sør- 2008

Beskrivelse: IMG_0173small.jpg

Bilde 5 Ny garasje, fasade sør / øst

 

Beskrivelse: IMG_0176small.jpg

Bilde 6 Ny garasje innvendig

Eksiterende plan 2. Etg

Beskrivelse: etasje2gml.jpg

Figur 4 plan 2. etg eksisterende

Eksiterende plan 1. Etg

 

Figur 5 plan 1. etg, eksisterende

 

Eksiterende plan kjeller

Se figur 1 ovenfor

 

Regulering

Uten min vitende og vilje ble huset regulert som fritidsbolig, men fortsatt krav om renovasjonsavgift. Får ikke brøytet eller vedlikeholdt veg frem til garasje. Må reguleres om til bolig? Den ble like uventet regulert om til bolig igjen J

 

 

Ny renovering er foretatt.

Flønbakkan tilfredsstiller ikke dagens krav, verken hva romstørrelse eller komfort, derfor begynner vi å planlegge neste renovering. Det har vært mye vurdering av hvordan dette kan og bør gjøres, for å få ett funksjonelt hus, med større rom.  Har derfor satt opp ønsker / krav for å løse dette.

·         Minimum 3 soverom må beholdes, det minste benyttes som «walk in garderobe» i tillegg.

·         Dagens inngangsparti, midt på huset mot nord er uhensiktsmessig, og det er veldig kort avstand til nabogrense. Derfor er dat laget ny inngang og gang mot øst.

·         Tilgangsveien er regulert om, slik at den kommer mellom huset og garasjen. Det brøytes fortsatt ikke J

·         Hele 1. etg er åpnet opp, slik at det er ett rom pluss ny gang i første etasje. Kjøkkenet er plassert der østre stue var før.

·         Huset er sikkereret mht brann, innbrudd og vannlekkasjer, derfor er all elektrisk nytt, med alarmsystem. Og det finnes ikke annet enn plasrør for både vann og kloakk.

·         Moderne vedovn (peis), og varmepumpe (luft-luft)

·         Lett og holde rent

 

 

 

Vedlegg:

1.       Gamle skjøter, målebrev o.l i pdf fromat

2.       Takst

3.