Beskrivelse: Beskrivelse: Line
Bilder

Når du ser på bilder over vanlig telefonsamband vil det ta tid, vær tålmodig !
For å gjøre nedlastingen raskere, har jeg laget kopier med dårligere kvalitet, slik at hvsi du ønsker å gjøre noe, eller lage noe av ett bilde jeg har liggende , så vennligst ta kontakt, slik at du får det bilde med bestkvalitet. For skal det bli bra det man skriver ut eller lager, så må grunnlaget være best mulig !

Påsken 2002

Skirodalen

Svarthaugen

Setrer og slåttatasteder

Tempo

Fisking i Driva

Gamle bilder

 Beskrivelse: Beskrivelse: E:\NisjaInfo\a008ani.gif
e-post


Beskrivelse: Beskrivelse: Line