Poengberegning – Haljan
NB! I Haljan heter det au’ – ikke poeng.

 

Det spilles etter Nisjamo-regler: Vunnet spill kan være ”Klump” – dvs. at det ene paret tar alle stikk. Bare ett eneste poengløst stikk til motparten gir poengscore 119-29 på Langen. Ut’n må da spilles.

 

poengene (au’onn):  11 p      ekten og uekten + alle ess.

                                   10 p      10-ene – husk siste stikket på Langen.

                                   4 p       kongene.

                                   3 p       damene.

                                   2 p       de andre knektene.

 

Dette betyr at 10 er større enn konge, (ti’a stikker konge, dame evt. knekt).

 

Spillet:     

Du spiller på lag med den som sitter rett imot. Spillet går vanligvis over 2 omganger: Langen og Ut’n. Samme spiller gir for både Langen og Ut’n. Det spilles med trumf som bestemmes under given. Spesielt for Haljan er at Trumfess ikke er største kort, og at det er 14 trumf i hver runde. Rangering av kortene er: Ekten (trumf knekt), Uekten (med hjerter som trumf: ruter knekt, med spar som trumf: kløver knekt), Trumfess, Trumfti, Trumfkonge, Trumfdame, Trumfni osv.

 

Given: Det gis 3 og 3 kort medsols, start med å gi motspiller til venstre 3 kort.  Som giver har du rett til å se makkers kort når du gir. Når du selv har fått 3 kort, skal du slå opp ett kort på bordet. Dette kortet bestemmer trumffargen. Så gir du en ny runde med 3 kort til hver slik at spillerne har 6 kort. Samme spiller gir både på Langen og Ut’n.

 

Spillet: Motspiller til venstre spiller ut 3 kort. Etter tur skal de andre spillerne legge 3 kort hver til første stikk. For å erobre stikket, og dermed overta utspillet, må de 3 kortene du legger ut, være så store at du har stukket alle de utspilte kort. Du avgjør selv når du vil bruke trumf.

Trumfto skal veksles mot det kortet som under given ble slått opp som trumf (byte unna). Det kan gjøres når som helst under spillet.

Før neste stikk spilles, trekkes 3 nye kort fra stokken. (NB! Med 4 spillere vil siste trekk være ett kort, og de to siste stikk er på 2 kort hver.)

Den som fikk stikket, trekker først og deretter i rekkefølge medsols rundt bordet. Den som fikk stikket, spiller også ut til neste stikk.

 

Etter endt spill telles poeng (au’). Husk 10p (au’) for siste stikk på Langen. Vanligvis spilles Haljan i 2 omganger – Langen og Ut’n. Unntak er hvis et par tar alle stikk. Ett eneste stikk uten poeng (au’) gir scoren 119-29, og Ut’n må spilles. Det par som først når 121 p, har vunnet omgangen.

 

For neste runde er det spilleren til venstre som skal gi.

 

Spilt kort: Du har spilt kortet når du har lagt kortet på bordet og ikke lenger holder i det.

Som spiller er det ditt ansvar alene å passe på at du ikke uforvarende kaster et stort kort (uekten), eller at du klarer å stikke alle kort på bordet før du begynner å legge ut.