Line
Under arbeide !!!!!!!!!!!!!

Skjæringsløn
forord av Hallgeir: Dette er del en av dagbok2.
Det er gunn til å tro at dette er Gunnar Nisja sine regnskaper, han som Steingrim omtaler som fader. Og omhandler arbeidslønner og salg av materialer, fra saga på Nisja.. Legg spesielt merke til de lave arbeidslønninger, 25 øre for å laste opp ett hestelass kjøre til Flønenet laste over til Ferge (Storeikje), og stble det av igjen.


1900 Gunde Bruøien kr.øre
23/6 12 2/12 Tylfter Bord a 0,60 1,20
1 !!/12 ov. Planker a 0,70 1,34
5 2/12 dd. Bord (lang) a 0,65 3,35
28/11 Betalt kr 10, dg 11,89
Anders L Leitet
23/6 12 "712 Tylfter bord a 0,60 7,30
1 10/12 dd Planker a 0,70 1,28
8,58
13/12 do Bord 7 alner 0,90
5 styker vr 10 alen 0,40
Betalt Kr 9,88
Knudt K. Gravem
Skjæringsløn for 2 tylfte 1 1/2" a 2". Bor og planker a 0,65 1,30
do for 4 3/12 Tylfte 1" Bord a 0,50 2,13
fra 1894 4 4/12 do 8 a 10 alen a 0,75 2,25
1 do Planker 0,60
1 do bord 0,50
Knuds andel i Fællesskabet med Ole L. og Peder O. Gr. 6,16
regning 28/1 1901 Betalt Kr 13,94
Ole E Gjenstad
Skjæringsløn for 16 2(12 tylfte bord og Planker, betalt 8,40
J. G. Forseth
6 10/12 Tylfter Palnker a 0,60 4,10
7 do Bord a 0,50 3,50
9 stykke lange bord og endel Makitspil m.m. 1,00
(Ikke sikker paa rigtig telling af bordene) 8,60
Thore E Musgjerd
1 1/2 Tylf bord 7 !/2 aln 7" X 1" 5,40
2 1/2 do 6aln 5" X 1" a 1,25 3,12
3 3/12 do 5 aln - forskjellig bord 4,88
2 bord 1 1/2" X 8" 0,40
1 do 1" X 12" 0,40
10 Tylfer Boghun a 0,30 5,00
Betalt kr 19,50
Iver E Almhjeld
Rest på Bord siden 1898 8,50
28/8 -3 Betalt 6,00
Rest 2,50
Endre E Klingøien
3 Tylfter Bord 7 alen a 3,80 11,40
Kjøring ... 0,60
Ingebrigt Hjellmo lånt 8/11 30,00
Skjæingsløn tilsamen 7,20
21/11 Betalt 30,00 37,20
Ole L Gravem
4 7/12 Tylfter Bord a 0,50 2,30
4 2/12 do Planker og lange bord a 0,60 2,50
3 stykker Birkeevner 0,20
5,00
Endre Fladvad
2 1/2 Tylfter 1" X 7" golvBord a 2,40 6,00
1 do Baghun - - - - - - - - - - -- - - - - - 0,40
Kjøring og Føring til over elven 0,25
Betalt 6,65
1900 Til Fale Skolestue
25/9 5 Tylfter 3/4" X 6" a 7" Bord3 stk a 2,50 12,50
1 do 3/4" X 6" a 7" do, 6 stk 2,65
Kjøring til Elven og Føring 0,25
15,40
9/10 5 tylfter Bord 1" X 7 a 8", 6 a 6 1/2 stk a 2,65 13,25
1/2 do Spgerbaand 2" X 3 1/2", a 0,13 0,78
Kjøring til Elven og føring 0,25
29,68
29/11 24 sække sagflis a 0,15 3,00
12/11 4 1/2 Tylfte Bord 1 1/2" X 8", 5 stk a 4,30 20,25
13/11 1 do Planker 2" X 8", 6 stk 7,20
4 tylfter do 3" X 8", 6 stk a 0,80 3,20
15/12 4 1/2 tylfter Bord 1" X 7"8", 6 stk a 2,50 11,25
Indsendt regning 74,58
Betalt !
--
Ole Soleim
Skjæringsløn for 3 Birkestokker 1,80
do for par slædemeier 0,60
Betalt 2,40
----
Sivert Stengrimsson Nisja
Skjæringsløn for en Birketok betalt 0,80
-----
3/8 Gravem Meieri
3 Tylfter Planker 1 3/4" X 8", 6 stk a 4,50 15,00
6/8 2 do do 2" X 8" 6 stk 7 14,00
4/9 Btalt 29,00
----
Svend H Sedingsøien
For Bord til en Ferge Betalt 5,00
---
Hagen Meieri
juli 5 Bedskiver 3 1/2 stk a 0,60 3,00
g do 2 3/4 stk a 0,50 4,50
Kjøring til elven og Føring 0,25
Regning sendt 20/10 - - - - - Betalt 7,75
------
21/3 1900 Fredrik Fahle
2 Tylfter Bord 4 stk 1 1/4" X 8" a 2,15 5,50
1 do--------4 stk 1 1/2" X 8" 3,25
1 do--------4 stk 1 1/4" X 8" 2,75
1 do -------5 stk 1" X 6" a 7" 2,50
1 1/2 do ---6 stk1" X 6" a 7" a 2,60 4,00
15/11 Regning - Betalt 18,00
----------
Teodor J Musgjerd
1899. 13/12 5 Tylfter Bord 1" X 6" a 7" a 2,50 12,50
2 do-------------1" X 7", 8 stk a 4,25 8,50
3 do-------------1 3/4" X 8" 4stk a 2,75 8,25
15/11 Regning 9/4, 02, Betalt 10,00
Restbeløbet betalt 22/7 04 kr 19,25
29,25
-------------
1901 Ole Lervold
18/3 1 tylfte Bord 2,60
1 do do 1,60
6 stykker Grindrammer a 0,10 0,60
Betallt 4,80
-------------
Stengrim S nedre Nisja
1902 10/3 13 stykke Bord til en Hestefærge a 65 8,45
4 stykker til Baand 3" X 4" 1,05
Betalt 9,50
1900 Kommunestalden paa Fahle
20/11 2 1/2 Tylfte Bord 1 1/2" X 8", 5 stk a4,25 10,63
Kjøring til Elven og Føring 0,25
29/10 4 tylfter Bord 1" X 72 A 82 a 2,30 10,00
31 Alen Rinveer a 12 øre 3,12
Kjøring til Elven og Føring 0,25
30/10 8 Tylfter Bord 1" X 7"-8" a 2,25 18,00
2 do------1 1/4" X 8" 3 stk lang a 2,00 4,00
Kjøring til elven og Føring 0,25
31/10 3 Tylfter Bord 1 1/4" X 8", 3 Alne a 2,00 6,00
5 1/4 do---1 1/4" X 8", 4 Alen a 2,64 14,52
8 do--------1" X 7" 4 1/2 Alen a 2,00 16,00
8 stykker Bolkstaver 5" gjennomskru 3,20
Kjøring av 3 las til Elven og Føring 0,75
4 stykker spigerslag 2" 3 1/2" 0,72
Tilsammen 88,44
15/11 2 Tylfter Bord 1 1/4" X 8", 4 a 5 alen a 2,80 5,60
1 1/2 -----1 1/2" X 8" 5 stk a 4,30 6,75
Overført til en anden side 88,44
---------
1900 Musgjerd Skolehus
5/10 8 tylfter Bord 1" X 7" a 8" 6 alner a 2,68 21,20
2do --------- 3/4" X 7", 5 stk a 2,50 5,00
2 Las Kjøring til Elven og Føring 0,50
6/10 6 Tylfter Bord 3/4" X 7" 5 stk a 2,50 15,00
4 do 3/4" X 8" a 3 1/3 alen a 2,80 11,20
2 Las til elven og Føring over 0,50
1901 13 Tylfter 1" X 6" a 7" bord 8 1/2 alen a 4,50 58,50
25/2 Betalt 111,90
---------
1901 Jens Musgjerd
4 Tylfter 1" X 6" 7"m 8 1/2 Alen lanf a 4,0 16,00
Betalte-post


Line